Merkezimiz

 

shpm-dis1İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi, İslam’ın iktisada getirdiği perspektifin bir bütün olarak anlaşılması ve uygulanması, bu alandaki faaliyetlerin etkinliğinin sağlanması yönündeki niyet ve gayretin sonucu olarak ortaya çıktı. Merkezimiz, dünyanın ihtiyaç duyduğu daha katılımcı, paylaşımcı, dayanışmacı, katma değer üretimine dayanan, kanaat ve bereket kavramlarını içeren bir iktisat paradigmasının inşa edilmesi yönünde çalışmalar yapmak üzere Üniversitemiz bünyesindeki İktisat, İlahiyat ve İşletme Fakültelerinde görev yapan bu konuyla ilgili öğretim üyelerince kurulmuştur.

Bu bağlamda çalışmalarımız, İslam iktisadı teorisinin ve uygulamalarının geliştirilmesi, İslâmi finansta etkinliğin ve derinliğin sağlanması ve bu konulardaki farkındalık ve bilinci artırmayı hedeflemektedir. Bu amaçları gerçekleştirmek için nitelikli akademik ve sektörel çalışmalar, projeler, eğitimler ve toplantılar düzenlemek merkezimizin ana faaliyet konularını oluşturmaktadır. Merkezimiz, başta düzenleyici ve denetleyici kamu otoritelerine, finansal kuruluşlara, yatırımcılara, girişimcilere ve akademiye olmak üzere sistemin tüm paydaşlarına ihtiyaç duyulan bilgi ve verileri sağlamak ve öneriler geliştirmek suretiyle bu sistemin daha etkin çalışmasına katkıda bulunma işlevini de taşımaktadır. Bu etkinlikler, Merkezimizle içi içe yapılanmış olan İslam İktisadı ve Finansı Anabilim dalı ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

Merkezimizin yönetim kurulu, danışma kurulu, müdür ve müdür yardımcısından oluşan bir yönetim yapısı vardır. Ancak faaliyetlerimizin gerçekleştirilmesi, içlerinde ilgili öğretim görevlilerimiz, araştırma görevlilerimiz, lisansüstü öğrencilerimiz ve sahanın uzmanı profesyonellerin olduğu kendilerini bu alanın başarısına adamış bir geniş bir ekibin katkılarıyla mümkün olmaktadır.

Merkez Müdürü

Doç. Dr. Mehmet SARAÇ

Merkez Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA

Merkezimizin Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Murteza BEDİR (Dekan, İlahiyat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Servet BAYINDIR (İlahiyat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA (İktisat Fakültesi)
 • Prof. Dr. Recep PEKDEMİR (Dekan, İşletme Fakültesi)
 • Doç. Dr. Mehmet SARAÇ (İktisat Fakültesi)
 • Doç. Dr. Ömer KARAOĞLU ( İktisat Fakültesi)
 • Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA (İlahiyat Fakültesi)

Merkezimizin Danışma Kurulu

 • Prof. Dr. Sabri ORMAN (TCMB)
 • Prof. Dr. Zamir IQBAL (World Bank)
 • Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN
 • Prof. Dr. Necdet ŞENSOY (TCMB)
 • Prof. Dr. Mehmet ASUTAY (Durham University)
 • Prof. Dr. Monzer KAHF (Qatar Faculty of Islamic Studies)
 • Prof. Dr. Esad ZAMAN (Pakistan Institute of Development Economics)
 • Prof. Dr. Fatih SAVAŞAN (Sakarya Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Erol ÖZVAR (Marmara Üniversitesi)
 • Doç.Dr. Ahmet Faruk AYSAN (TCMB)
 • Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ (İlahiyat Fakültesi)
 • Dr. Ahmet Şuayb GÜNDOĞDU (İslam Kalkınma Bankası)

Öğretim ve Araştırma Görevlilerimiz

 • Prof. Dr. Adem ESEN (Siyasal Bilimler Fakültesi)
 • Doç. Dr. Halil TUNALI (İktisat Fakültesi)
 • Doç. Dr. Murat USTAOĞLU (İktisat Fakültesi)
 • Doç. Dr. İbrahim SIRMA (Siyasal Bilimler Fakültesi)
 • Serdar ÖZALP (İlahiyat Fakültesi)
 • Batuhan Buğra AKARTEPE (İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı)
 • Sümeyra UZUN (İktisat Fakültesi)