Şehrimiz ve Üniversitemiz

istanbul-universitesi-kusbakisi-abf6e384_420x280İstanbul sadece Türkiye’de değil Dünya’da da bir çok konuda “merkez” olagelen şehirlerden biridir. Bilginin, kültürün, sanatın, ekonominin, medyanın, kısaca medeniyetin başkenti İstanbul. Son iki yüzyılda ülkemizin yaşadığı sarsıntılar sonucu bir yandan ciddi sorunları da sırtlanmış emektar ve cefakâr şehir İstanbul.

İşte bu İstanbul, ülkemizde yeni bir diriliş arefesinde olduğumuz bu dönemde yine o çok özel konumuyla, tarihi tecrübesiyle ekonomi ve finans alanında da dünyada seçkin bir merkez olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor. Ülke yönetiminin uzunca süre önce benimsediği ve artık somut eylem planlarına dönüşen “İstanbul Finans Merkezi” sürecinde bu şehri dünyadaki rakipleri karşısında üstün kılacak en önemli unsurlardan biri “İslam ekonomisi ve finansı” iddiasıdır. Onun Müslüman kimliği bu alanda Batı’ya karşı bir üstünlük sağlarken, tarihî tecrübesi ve medeniyetlerin merkezinde olması da Doğu’ya karşı üstünlüğünü sağlamaktadır. Bu bağlamda ülkedeki ekonomi yönetimi ve mali alandaki tüm düzenleyici kurumlar faizsiz/katılımcı finans alanında ciddi çalışmalar yapmakta, başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere bir çok yükseköğretim kurumu bu alanda merkezler, programlar ve dersler açmaktadırlar. Bu alanda her yıl bir çok ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, sempozyum ve çalıştaylar düzenlenmektedir.

Bu alanda ülkemizdeki en yetkin akademisyenlerin görev yaptığı Türkiye’nin en köklü yükseköğretim kurumu olan İstanbul Üniversitesi, disiplinlerarası anlayışla oluşturduğu İslam İktisadı ve Finansı lisansüstü programları yanında, bu konudaki temel dersleri diğer lisans ve lisansüstü programlarda da vermektedir. Hem akademik açıdan, hem de saha tecrübesi açısından oldukça nitelikli bir öğrenci profiline sahip olan programlarımız, bir yandan sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını sağlarken, bir yandan da bilhassa doktora öğrencilerinin çalışmalarıyla teorinin gelişmesini ve politika yapıcılara yol gösterici stratejiler geliştirilmesini sağlayacaktır.