Eğitim Programlarımız

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları

İslam İktisadı ve Finansı lisansüstü programlarımız, bu alanda teorinin geliştirilmesi, güçlü bir iktisadi sistemin inşası ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacının karşılamak üzere disiplinlerarası bir anlayışla eğitim sunmaktadır.

Tezli Program Seminer dersine ek olarak en az 7 dersten (21 kredi / 60 AKTS), Tezsiz Program ise en az 10 ders’ten (30 kredi / 66 AKTS) oluşmaktadır. Tezli program daha ziyade akademik kariyer hedefleyenlere, Tezsiz program ise daha çok sahada çalışan veya sahada kariyer planlayan adaylara hitap etmektedir. Tezli programda dersler normal şartlarda iki dönemde tamamlanabilmektedir. Tezsiz programda ise dersler mesai saatleri dışında yapılmakta ve normal şartlarda üç dönemde tamamlanabilmektedir.

Tezli programda aday dersleri başarı ile tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı bir Yüksek Lisans Tezinin, tezsiz programda ise bitirme projesinin jüri kararı ile başarılı kabul edilmesi ile Yüksek Lisans derecesini almaktadır.

Tezli programı bitiren adayın doktoraya başvurma imkanı mevcut iken, tezsiz programda bu imkan mevcut değildir.

İslam İktisadı ve Finansı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programına her tür lisans programı mezunu başvurabilmekte, ancak Tezli programa başvuruda ALES sınavına girmiş olma ve belli bir düzeyde puan alma şartı aranmaktadır. Programa kabul edilen öğrenciler gerektiğinde Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulmaktadır. Adayların seçim ve kabulünde YÖK ve İstanbul Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu ölçütler esas alınmaktadır.

Verilen Dersler

 • Faizsiz Bankacılığa Giriş
 • Fıkıh Tarihi ve Kurumları
 • İslam İktisadının Kurumsal Temelleri
 • Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
 • Katılım Bankacılığı Muhasebesi
 • İslam İktisat Tarihi ve Düşüncesi
 • Karşılaştırmalı Finans
 • İslamî Finans ve Sermaye Piyasaları
 • İslam’da Sigorta (Tekâfül)
 • İslam Hukukunda Akit Teorisi
 • Arapça-1
 • Seminer
 • Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • Fıkhî Açıdan Para ve Sermaye Piyasası İşlemleri
 • İslam İktisadında Para ve Para Politikası
 • Fıkıh Düşüncesi
 • İslamî Finansta Risk Yönetimi
 • Finansal Analiz
 • İslamî Finansta Risk Yönetimi
 • İslamî Finansta Ürün Geliştirme Yöntemleri ve Vaka Analizleri
 • Muamelat Fıkhı
 • Faizsiz Bankacılık İşlemleri
 • Osmanlı İktisat Tarihi ve Düşüncesi
 • Arapça-2

 

Doktora Programı

İslam İktisadı ve Finansı alanında Türkiye’de ilk açılan ve en yetkin doktora programı İstanbul Üniversitesi’ndedir. Bu programa başvurmak için Üniversitenin genel kuralı gereği herhangi bir alanda yüksek lisans derecesi yeterli olsa da, adayın ya doğrudan İslam İktisadı ve Finansı alanında, ya da İktisat, İşletme, Finans, İslami Bilimler gibi ilgili alanlarda yüksek lisans yapmış olması beklenir.

Program seminer dersine ek olarak en az toplam 8 dersten (24 kredi & 60 AKTS) oluşmaktadır. Dersler normal şartlarda iki dönemde tamamlanabilmektedir.

Aday dersleri başardıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine uygun olarak hazırlayacağı bir Doktora Tezinin jüri kararı ile başarılı kabul edilmesi sonucunda Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadır.

Verilen Dersler

 • Çağdaş Finansal İşlemler ve Faizsiz Sistem
 • Makâsidü’ş-Şeria
 • İslam’da Mal, Mülkiyet ve Piyasa
 • Fıkıhta Finansal Sözleşmeler
 • Ekonomik Büyüme ve Modelleri
 • İslam Borçlar Hukuku
 • İslam’da Emek
 • Arapça-3
 • Seminer
 • İslam İktisadının Kurumsal Temelleri
 • Fıkhî Açıdan Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • İslam İktisadında Faktör Gelirleri
 • Finansal Ekonometri
 • Finans Teorisi
 • İslamî Finansta Risk Yönetimi
 • Faizsiz Finans Standartları ve Denetimi
 • Arapça-4

 

Sürekli Eğitim/Sertifika Programları

Hızla değişen dünyada, yeni gelişmelerden haberdar olmak, zamanın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanma imkanı sunan sertifika programları, formel akademik eğitim yanında günümüzde oldukça yaygınlaşan bir eğitim sistemidir. Özellikle çalışan kesimlerin yoğun iş temposuna uygun, bir haftadan bir aya kadar süreli bu programlar değişik alanlarda kendini geliştirmek isteyenlere hızlı bilgilenme imkanı sağlamaktadır. Merkezimiz de özellikle faizsiz finans sistemi ve güncel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkese kısa sürede bu bilgi donanımını sağlamak üzere yakında eğitim programları başlatacaktır. Yoğun içeriği yanında bu programların en büyük avantajı, katılımcıların taleplerine göre içeriğin belirlenmesine ve derslerin yürütülmesine imkan tanıyan esnek yapısıdır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ