İlgili Bağlantılar

İÜ İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı -> http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/islamiktisadi/

ISFB (İslami Finans Standartları Kurulu) -> www.ifsb.org

AAOIFI (İslami Finans Kurumları Muhasebe ve Denetim Standartları Örgütü) -> aaoifi.com

IDB (İslam Kalkınma Bankası) -> www.isdb-pilot.org/

IRTI (İslamî Araştırma ve Eğitim Enstitüsü) -> www.irti.org/English/Pages/default.aspx

TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) -> www.tkbb.org.tr

BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) -> www.bddk.org.tr

ISLAMIC FINANCE -> http://www.islamic-finance.com/indexnew.htm

ZAWYA Islamic Finance -> https://www.zawya.com/islamic-finance/

ISEFAM (Sakarya Üniv. İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi) -> www.isefam.sakarya.edu.tr/

INCEIF

DURHAM

HAMAD B. KHALIFA

IIU Malezya