İletişim

İstanbul Üniversitesi
İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Adres: Seyyid Hasan Paşa Medresesi

Kimyager Derviş Paşa Sk. No:16,

34134 Beyazıt/İSTANBUL

Tel         :  0212 440 00 00 – 15670-16105

E-Posta : isifam@istanbul.edu.tr