Yasal Düzenleme Sempozyumu

İstanbul Küresel Finans Merkezi sürecinde en önemli rekabetçi üstünlük unsurlarından biri olması beklenen Faizsiz Finansın ülkemizde hala potansiyelin çok altında olmasının en önemli nedenlerinden birinin, sektöre özgü yasal altyapı eksikliği olduğu kabul edilmektedir.

İşte bu tespitten hareketle İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Dünya Bankası İstanbul Ofisi işbirliği ve Ziraat Katılım Bankasının desteği ile 'Türkiye'de Faizsiz Finans İçin Yasal Çerçeve' konulu bir sempozyum düzenliyoruz.

Bu sempozyumda sektör için ayrı bir yasal düzenlemeden beklenen yararları, dünya tecrübesini konuşmak ve Türkiye’deki faizsiz finans sektörü için BDDK'nın hazırladığı yasa tasarısını ortaya koyarak ilgili tüm paydaş ve uzmanlarca her yönüyle tartışılması ve en uygun şekle kavuşmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Katılımınızdan onur duyacağız.

Tarih : 29-30 Eylül 2017
Yer : İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora D1 Salonu