I.Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Programı