İSİFAM Tez Müzakereleri: Kamu Alt Yapı Yatırımları Finansmanında Yenilikçi Bir Model: Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya Endeksli Sukuk


İSİFAM olarak Tez Müzakerelerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 24 Kasım Salı gerçekleştireceğimiz oturumda "Kamu Alt Yapı Yatırımları Finansmanında Yenilikçi Bir Model: Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya Endeksli Sukuk" başlıklı teziyle Dr. Mehmet Murat ÇOBANOĞLU'nu dinleyeceğiz.

Galeri