Tez Müzakereleri II

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı ABD bünyesinde yürütülmekte olan Doktora programının ilk mezunu olan Medipol Üniversitesi'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi. Hakan ŞAHİN'in Prof.Dr. Servet BAYINDIR danışmanlığında tamamladığı " Bankacılıkta Para Üretiminin İktisadi ve Fıkhî Açıdan İncelenmesi" başlıklı tez sunumu 29 Nisan Pazartesi 11:00'da Seyyid Hasan Paşa Medresesi'nde gerçekleştirilecektir.


Galeri