Fıkhi ve İktisadi Boyutlarıyla Zekat WebinarıBaşvuru linki:Etkinlik platformu: ZOOM
* Zoom linki, etkinlikten bir gün önce başvuru formunda belirtilen mail adreslerine iletilecektir.
Galeri