I.Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM) tarafından düzenlenen Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’nun birincisi 26-27 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Sempozyum dili Türkçe, Arapça ve İngilizce olacaktır.


Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu, farklı disiplinlerden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, İslam iktisadı ve finansıyla ilgili araştırma ve fikirlerini diğer araştırmacılarla doğrudan paylaşmasına ve tartışmasına imkan sağlayacaktır. Böylece söz konusu araştırma ve fikirlerin daha nitelikli hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca İslam iktisadı ve finansı araştırmacıları arasındaki etkileşim ve entegrasyonun artırılmasıyla alan içi bilgi-tecrübe aktarımı ve işbirliğine zemin hazırlanması da sempozyumun hedefleri arasındadır.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği sempozyum, İslam iktisadı ve finansı ile ilgili konulara odaklanmaktadır. Bu çerçevede iktisat, finans, sigortacılık, İslam iktisat düşüncesi ve tarihi ile İslam iktisadı kavramlarını ele alan tebliğlere öncelik verilecektir. Sempozyuma gönderilecek yazıların özgün olması önemsenmektedir. Bu nedenle betimleyici tarzda metinler yerine belli bir odağı olan ve çözüm önerileri sunan tebliğ metinlerinin gönderilmesi beklenmektedir.
Sempozyum bilim kurulunun yapacağı inceleme sonucunda seçilecek en başarılı üç yazı ödüllendirilecektir. Sempozyumda sunulacak olan tebliğ metinleri, hakemlik süreçlerinden geçirilerek başarılı bulunanlar bir kitap olarak yayımlanacaktır. Sempozyumda sunum yapacak olan katılımcılara konaklama imkanı sağlanacak, sınırlı bir bütçe ile uygun görülen bazı katılımcıların yol masrafları da temin edilecektir. Bildiri özetlerinin 350 kelimeyi geçmemesi ve özetlerin, başvuru sahiplerinin iletişim bilgileri ve akademik CV’leri ile birlikte isifam@istanbul.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

SEMPOZYUM ANA KONULARI

Sempozyumda ağırlık verilecek konular aşağıdakiler olmakla beraber bunlarla sınırlı olmayacaktır:

 İslam İktisadı Düşüncesi ve Tarihi
 İslam İktisadı Kavramları
 Osmanlı İktisat Düşüncesi
 İslam İktisadı ve Kalkınma
 İslam İktisadı Metodolojisi
 Ahlaki İktisat
 İnsani Finans
 İslami Politik İktisat
 İslami Finansal Kurumlar
 İslami Sigortacılık (Tekâfül)
 İslami Muhasebe
 İslami Varlık Yönetimi
 İslami Sermaye Piyasası ve Ürünleri
 İslami Hisse Senetleri
 İslami Kira Sertifikaları
 İslami Finansal Teknoloji
 İslami Mikrofinans
 Zekât
 Vakıf Hukuku ve Uygulamaları
 Muamelat Fıkhı
 Türev İşlemler


ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderme: 1 Nisan 2020
Ön Kabullerin İlanı: 1 Mayıs 2020
Tam Metin Gönderimi: 1 Ağustos 2020
Kesin Kabullerin ve Sempozyum Programının İlanı: 25 Ağustos 2020
Sempozyum Tarihi: 26-27 Eylül 2020
Sempozyum Yeri: Seyyid Hasan Paşa Medresesi


DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Necmettin KIZILKAYA
Doç. Dr. Ömer KARAOĞLU
Batuhan Buğra AKARTEPE
Muhammed Taha KARA
Ahmet Faruk ŞENER
Sümeyra UZUN
Vasfi AKDENİZ
Esra BALCI
Melih OKTAY
Abdullah ONUR
Canan TATAR


DANIŞMA VE BİLİM KURULU


Prof. Dr. Haluk ALKAN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mürteza BEDİR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Servet BAYINDIR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ertuğrul BOYNUKALIN, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa ÇALIŞIR, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Adem ESEN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Tariqullah KHAN, Hamad Bin Khalifa University, Katar
Prof. Dr. Murniati MUKHLISIN, Tazkia Islamic University, Endonezya
Prof. Dr. Muhammad Azeem QURESHI, Oslo and Akershus University College, Norveç
Prof. Dr. Mehmet SARAÇ, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hasan VERGİL, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Süleyman KAYA, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Lütfi SUNAR, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Faruk TAŞÇI, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Murat USTAOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Kamola BAYRAM, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Türkiye
Dr. Necmeddin GÜNEY, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Dr. Sabri MOHAMMAD, University of Bolton, İngiltere
Dr. Marjan MUHAMMAD, ISRA, Malezya
Dr. Ü. Serdar SERDAROĞLU, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Tahar TAYACHI, Effat University, Suudi Arabistan


İLETİŞİM


Web: https://islamiktisadi.istanbul.edu.tr/tr/_
e-mail: isifam@istanbul.edu.tr
Tel: +90 2124555700 - 15670Galeri

Yaklaşan Etkinlikler

I.Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Konum