Kitap Müzakereleri 9: Altın Mübadele İşlemleri-İslam Hukuku Açısından Bir DeğerlendirmeGaleri

Yaklaşan Etkinlikler

Tez Müzakereleri 9: İslam ekonomisi çerçevesinde tarımsal emtia ticareti ve finansmanı üzerine bir alan araştırması

2.Uluslararası İslam İktisadı ve Finansı Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu

Konum