“Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyum Tebliği” Paneli Gerçekleştirildiİstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSİFAM), 01.30.2019 tarihinde bir panel düzenledi. Panelde, 14.09.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uyuma İlişkin Tebliğ” değerlendirildi. Merkez müdürü Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya’nın başkanlığını yaptığı panelde Prof. Dr. Servet Bayındır, Prof. Dr. Mehmet Saraç, Doç. Dr. Abdulkadir Tuna ve Halil Ulutaş birer konuşma yaptılar. Konuşmalarda bankacılık mevzuatı, kurumsal yönetişim, tebliğin danışma kurulları ile ilgili getirdiği yenilikler ve uygulama ile ilgili yönleri ele alındı. Değerlendirmelerde aşağıdaki hususlar üzerinde duruldu:
Tebliğ, katılım bankacılığı açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Bu tebliğ ile beraber katılım bankacılığı ilkelerine uyum yasal bir çerçeve kazanmış ve uygulamaların önünü açacak hale gelmiştir.
Danışma komitelerinin bağımsızlığı, uygulama açısından kararların daha sağlıklı alınması bakımından çok önemli imkanlar sağlayacaktır.
Katılım bankacılığının daha etkin gelişimi ve kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak şeffaf bir yapıya sahip olabilmesi için fetva süreçlerinin daha ayrıntılı olarak halka arz edilmesi gerekmektedir.
Tebliğ faizsiz bankacılık açısından önemli bir gelişme olmakla beraber katılım bankaları arasındaki uygulama ve fetva farklılıklarını giderme açısından bazı noktaların netleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Tebliğden beklenen sonuçların tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için personel eğitiminin sıkı bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Son olarak müstakil bir faizsiz bankacılık kanununa olan ihtiyaç vurgulandı.