Faizsiz Fon Kullandırma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Paneli Gerçekleştirildi

Panel kapsamında;

Bekir Halaçoğlu, fon kullandırma yöntemlerine dair kanuni düzenlemenin arka planına değindi.

Abdullah Durmuş, tebliğ kapsamında işlemler tanımlanırken kavramların orijinal şeklinin korunması daha uygun olmakla birlikte Türkçe ifadeler kullanılması durumunda işlemlerin ayrıntılı olarak tanımlanması gerektiğini belirtti.

Ali Öztürk, faizsiz bankacılık uygulamalarına dair kurumsal farklılıkların giderilmesi için tebliğ kapsamında tanımlanan işlemlerin standartlarının belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Seyfullah Demirlek, kanuni düzenlemenin kurumsallaşma yolunda önemli bir adım olduğu üzerinde durdu.Galeri