İslam İktisadında Ahlak ve Adalet Kitabı

Elinizdeki eser Türkiye Katılım Bankaları Birliği ile İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin(İSİFAM) ortaklıklarıyla başlatılan ve İslami Finans alanında yabancı dilde yayınlanmış 20 temel eserin Türkçeye çevrilmesini kapsayan projemizin ilk eseridir. İslam İktisadının var oluş amacının, gerekliliğinin, ahlâk ve iktisat ilişkisinin ve 2008 krizinin derinlemesine ele alındığı eser yazar Muhammad Umer Chapra’nın 8 farklı makalesinden oluşmaktadır.

Esere erişmek için tıklayınız.Galeri